Hankeaika 1.8.2021-31.10.2023

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hankkeella tuetaan matkailualan pk-yritysten toipumista ja kilpailukykyä kehittämällä uusia matkailutuotteita kansainvälisille markkinoille. Samalla kehitetään yritysten tiedolla johtamisen osaamista, kyberturvallisuutta ja kestävyyttä sekä huomioidaan eri kohderyhmien tarpeita matkailupalveluissa.

Logo: Euroopan unioni - Euroopan aluekehitysrahasto
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020
Logo: Uudenmaan liitto / Nylands Forbund
Logo: Varsinais-Suomen Liitto
Logo: Helsinki
Logo: Forum Virium Helsinki
Logo: Enter Espoo
Logo: Turku Business Region

Hankkeen rahoitus

Hanke saa rahoituksensa Uudenmaan liiton ja Varsinais-Suomen liiton kautta Euroopan aluekehitysrahastosta osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia vuosina 2021-2023. Hankkeen toteuttavat Helsingin kaupunki (koordinoija), Forum Virium Helsinki, Enter Espoo ja Turku Science Park Oy.

Hankkeen tausta

Matkailu on yksi Suomen suurimmista teollisuuden aloista: TEM:in mukaan Suomen matkailutulo oli vuonna 2018 noin 16 miljardia euroa ja työllistävä vaikutus 140 000 ihmistä. Matkailu on nyt kriisissä. Vuonna 2020 matkailun yöpymiset laskivat Uudellamaalla 60 ja Varsinais-Suomessa 32 prosenttia. Erityisesti kaupungit ovat kärsineet kriisistä paljon. Suuri osa työvoimasta on lomautettuna tai työttömänä. Yritysten kassat ovat tyhjiä ja tulevaan, erittäin kovaan kilpailuun täytyy löytyä tukea.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeella on kaksi toisiaan tukevaa ydintavoitetta. Tuetaan pandemiasta kärsivien matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alojen pk-yritysten toipumista ja kilpailukykyä kehittämällä uusia, kansainvälisiä kohderyhmiä kiinnostavia matkailutuotteita ja tuetaan niiden vientiä markkinoille hyödyntäen digitaalisia työkaluja. Samalla kehitetään yritysten kestävyyttä ja hiilijalanjäljen pienentämistä ja luodaan niistä kilpailuetua.

Hanke on ylimaakunnallinen, jotta matkailun kehittämiseen ohjatut resurssit käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti laajassa yhteistyössä. Hanke on osa laajempaa hankeperhettä: EAKR- sisarhanke toteutetaan Oulun seudulla ja ESR–sisarhanke Haaga-Helian Ammattikorkeakoulun toteuttamana.

Hankkeen toimenpiteet

Hanke muodostuu neljästä osahankkeesta, jotka tukevat toisiaan. Kaikki toimenpiteet kohdistuvat koko hankealueelle.

Helsingin osahankkeessa kehitetään tiedolla johtamisen digitaalisia toimintamalleja sekä kehitetään kestävää ja hiilineutraalia matkailua.

Espoon osahankkeessa edistetään matkailun inklusiivisuutta sekä matkailuyritysten osaamista kyberturvallisuudessa ja digitaalisen viestinnän analysoimisessa.

Turun osahankkeessa keskitytään uusien tuotteiden kehittämiseen Suomen luontaisten vahvuuksien päälle, joita ovat muun muassa puhtaus, turvallisuus ja väljyys. Lisäksi kehitetään matkailun turvallisuutta.

Forum Viriumin tiedolla johtamiseen liittyvässä osahankkeessa kokeillaan uusia datan käyttömuotoja ja tuodaan niitä matkailuyritysten käyttöön.

Hankkeessa painotetaan yritysten kanssa yhdessä tehtävää kehittämistä ja tuotteistamista sekä uusien tuotteiden kansainvälisille markkinoille vientiä hyödyntäen dataa ja uusia digitaalisia myyntikanavia.

Hanke alueellisten ja kansallisten strategioiden mukainen

Hanke vastaa hyvin Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueellisiin selviytymissuunnitelmien tavoitteisiin muun muassa tukemalla yritysten kestävää uudistumista. Hanke on myös linjassa alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden sekä Itämeri-strategian kanssa. Hanke tukee myös mukana olevien kaupunkien kaupunkistrategioita. Lisäksi hanke on TEM:in matkailun tiekartan sekä Visit Finlandin strategian mukainen. Hanke on myös linjassa Valtiovarainministeriön “Suomen kestävän kasvun ohjelma” -kokonaisuuden kanssa.

Kuvat: Konsta Linkola ja dspmedia / Visit Espoo