Sisarhankkeet

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä Suomi-hanke on osa laajempaa hankeperhettä. Tutustu alla hankkeen sisarhankkeisiin.

Logo: Euroopan unioni - Euroopan aluekehitysrahasto
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020
Logo: Uudenmaan liitto / Nylands Forbund
Logo: Varsinais-Suomen Liitto
Logo: Helsinki
Logo: Forum Virium Helsinki
Logo: Enter Espoo
Logo: Turku Business Region

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin Oulun seudulla

Oulun seudun hankkeen logot

Hankkeen toteuttajat: BusinessOulu, Oulun Matkailu Oy (VisitOulu), Kalajoen Matkailuyhdistys Ry ja Humapolis Oy / Rokua UNESCO Global Geopark

Hankeaika:
1.7.2021 – 30.6.2023

Rahoitus: Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Euroopan aluekehitysrahastosta ja rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Pandemiasta kärsivien Oulun seudun matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alojen yritysten toipumista ja kilpailukykyä. Hankkeessa tunnistetaan Oulun seudun matkailuyritysten koronasta elpymisen yhteisiä keskeisiä haasteita. Luodaan nouseviin matkailutrendeihin vastaavia matkailusisältöjä ja kehitetään matkailumarkkinointia. Tavoitteena on Oulun seudulla varmistaa toimialan kaupallisesti kannattavimpien tuotesegmenttien jatkuvuus ja uudistuminen ja samalla luodaan toimialaa hyödyttäviä tiedolla johtamisen työkaluja.

Hankkeen toimenpiteitä:

  • STF ohjelman laaja edistyminen ja seudulla monipuolisesti ohjelmamerkin ja sertifikaatin saaneita yrityksiä
  • Tiedolla johtamisen seudullisen mallin runko
  • Digitaalisuuden parantaminen edelleen Oulussa ja Oulun seudulla matkailuyritysten kanssa
  • Oulun ja Oulun seudun matkailutoimijoiden näkyvyyden kasvattaminen elpyvillä lähimarkkinoilla
  • Kansainvälisiltä lähimarkkinoilta tuotetun markkinatiedon hyödyntäminen Oulussa ja Oulun seudulla

Hankkeen verkkosivut: https://www.businessoulu.com/fi/businessoulu/ohjelmat-ja-hankkeet/kestavaa-nostetta-matkailuyrityksiin-oulun-seudulla.html

Lisätietoja
Projektipäällikkö Sari Kasvi
sari.kasvi@businessoulu.com
+358 40 724 9419

Tiedolla johtamisen osaamisesta kilpailukykyä matkailualalle

Haaga-Helian hankkeen logot

Hankkeen toteuttaja: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Hankeaika: 1.9.2021 – 30.8.2023

Rahoitus: ESR (REACT-EU) Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia

Hankkeen kumppanit: Helsingin kaupunki, Forum Virium Helsinki Oy, Turku Science Park Oy, Enter Espoo Oy, Visit Tampere, Visit Jyväskylä, Business Oulu, Visit Oulu, Rokua ja Visit Kalajoki

Tiedolla johtamisen osaamisesta kilpailukykyä matkailualalle -hankkeen tavoitteena on tukea koronapandemiasta kärsivien matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alojen työntekijöiden osaamisen lisäämistä tiedolla johtamisessa. Henkilökunnan ja sitä kautta alan yritysten kilpailukykyä kehittämällä tuetaan yritysten mahdollisuuksia luoda uusia, kansainvälisiä kohderyhmiä kiinnostavia matkailutuotteita ja tuetaan niiden vientiä markkinoille hyödyntäen digitaalisia työkaluja, ja samalla kehitetään yritysten kestävyyttä ja hiilijalanjäljen pienentämistä ja luodaan niistä kilpailuetua. Hanke on osa laajempaa hankeperhettä, jossa muut sisarhankkeet tulevat Länsi- sekä Pohjois-Suomesta.

Tiedolla johtamisen osaamisesta kilpailukykyä matkailualalle -hanke kohdistuu pandemiasta erityisen voimakkaasti kärsineellä matkailualalla työskenteleviin henkilöihin ja organisaatioihin, joiden tilanne koronapandemiasta seuranneen digiloikan vuoksi on muodostunut haasteelliseksi.

Hankkeen toimenpiteitä:

  • Parannetaan matkailualan digitaalista osaamista vastauksena yhteiskunnassa tapahtumassa olevaan digiloikkaan
  • Kehitetään matkailualalle kohdistuvia digitaalisia koulutuspalveluita ja mm. digitaalisia oppimisympäristöjä
  • Edistetään kestävää matkailua

Hankkeen verkkosivut: https://www.haaga-helia.fi/fi/hankkeet/tiedolla-johtamisen-osaamisesta-kilpailukykya-matkailualalle

Lisätietoja
Projektipäällikkö Kristian Sievers
kristian.sievers@haaga-helia.fi
+358 294471169

Kuvat: Natura Viva /Visit Espoo