Logo: Euroopan unioni - Euroopan aluekehitysrahasto
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020
Logo: Uudenmaan liitto / Nylands Forbund
Logo: Varsinais-Suomen Liitto
Logo: Helsinki
Logo: Forum Virium Helsinki
Logo: Enter Espoo
Logo: Turku Business Region

Innovaatiokilpailu: Kehitä matkailun liiketoimintaa edistävä dataa hyödyntävä ratkaisumalli

Onko sinulla idea, joka voisi edistää Suomen matkailun toimintaa? Haluatko päästä kilpailuttamaan ideasi matkailun asiantuntijoilla?

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hanke haastaa teknologiayritykset kehittämään uusia ideoita ja konsepteja dataa hyödyntävien ratkaisujen tai palvelujen kehittämiseen matkailuyrityksille.

Kilpailussa hankitaan kaksi konseptitason ideaa ja yhden hankinnan maksimihinta on 5000 euroa (alv 0%), kilpailun kokonaisbudjetti on 10 000 euroa (alv 0 %). Kilpailuun voi osallistua jättämällä ratkaisuehdotus 26.9. klo 15.00 mennessä. 5.10. järjestetään pitchaus-tilaisuus, jonka kaksi parasta ratkaisua valitaan 7.10. mennessä.

Lue lisää innovaatiokilpailustamme Forum Virium Helsingin sivuilta

Q&A – saadut kysymykset ja niiden vastaukset innovaatiokilpailuun liittyen

1. Mitä tarkoittaa Eduksi katsomme -kohdan Idea tai konsepti on demottu datalähteen avulla?

Etsimme tässä kilpailussa ideoita, joten ei tarvitse olla toimiva tekninen demo tai valmiimpi ratkaisu. Esimerkiksi visualisointi ratkaisusta riittää demoksi, kunhan se havainnollistaa ratkaisun toimivuutta ja liiketoiminnallista potentiaalia.

2. Mitä konsepteille tapahtuu, kun kilpailu päättyy? Onko kilpailulle luvassa jatkoa?

Kilpailun voittajakonsepteista tullaan kertomaan hankkeen tuottamassa dataoppaassa.

Olemme suunnittelemassa hankkeeseen kokeiluvaihetta, jossa päästäisiin kokeilemaan uusia ideoita yhdessä matkailuyritysten kanssa käytännössä. Kokeiluvaihe olisi innovaatiokilpailusta erillinen, joten siihen valittaisiin yritykset erikseen omalla hakuprosessilla. Mikäli suunniteltu kokeilu saadaan toteutumaan, lisätietoa julkaistaan hankkeen sivuilla ja muissa tiedotuskanavissa.

3. Jos halutaan osallistua kilpailuun yritysten muodostamana konsortiona, niin valitaanko konsortiosta yksi yritys virallisesti osallistumaan kilpailuun?

Yksi yritys tulee valita edustamaan konsortiota. Valittu yritys täyttää osallistumislomakkeen ja toimittaa ratkaisun.

4. Tuleeko ratkaisun olla jokin matkailuyrityksille tehtävä ostettava palvelu, vai onko liiketoimintamallille mitään rajoituksia?

Liiketoimintamallia ei ole rajattu, vaan tulee pohtia osana ideaa ja esittää ratkaisussa.

5. Miten matkailuyritys määritellään? Ovatko esim. lentokentät matkailuyrityksiä?

Myös liikennöintipalvelut kuuluvat kilpailun piiriin, kunhan ne ovat matkailuun liittyviä. Matkailuyrityksiin kuuluvat seuraavat osa-alueet: majoitus, ravintola, liikkuminen ja ohjelmapalvelut/aktiviteetit.

6. Mitkä ovat suurimmat haasteet datan hyödyntämisessä matkailuyrityksissä tällä hetkellä? Mikä on nykytilanne datan hyödyntämisen suhteen matkailuyrityksissä?

Kaikista kehittynein datan hyödyntäjä matkailun osa-alueella on hotellit. Hotellipuolella on paljon dataa käytössä ja sitä osataan käyttää.

Ravintoloilla on varausjärjestelmät, joiden avulla yritykset voivat kerätä dataa omasta toiminnastaan. Ravintolapuolelta puuttuu kuitenkin ratkaisut verrata omaa toimintaa markkinoiden kehitykseen. Ohjelmapalveluyritysten on vaikeaa tunnistaa, mistä heidän asiakkaat tulevat, ja nähdä miten heillä taloudellisesti menee.

Tietotaito ja aika perehtyä datan käyttämiseen ovat suurimmat haasteet datan hyödyntämisessä matkailualalla. Mennään pitkälti tunteella, kun puhutaan tiedolla johtamisesta. Ravintola-alan ja ohjelmapalvelualan ihmiset eivät usein ole kovin teknisiä osaajia, joten ratkaisujen tulee olla helppoja ja valmiiksi pureskeltuja.

7. Kysymys Elina Levulalle (Positive Impact) infotilaisuudessa 12.9.: Miten (teidän yrityksen) hiilijalanjälkilaskuri toimii liiketoiminnan näkökulmasta?

Visit Finlandin STF-ohjelmaan liittyvä hiilijalanjälkilaskuri on ilmainen kaikille matkailuyrityksille. Tämän lisäksi meiltä on tulossa tuotteistettu laskuri, johon tulee olemaan luultavasti ilmainen versio, mutta myös kevyellä hinnoittelulla yritysten käyttöön saatava laajempi ratkaisu.

8. Pystyykö kilpailun aikana saamaan sparrailua ratkaisuehdotukseen liittyen, ennen kuin sen jättää 26.9. mennessä?

Kilpailun aikana emme tarjoa sparrailua erikseen. Järjestimme infotilaisuuden (12.9.), jossa kysymyksiä sai esittää ja tämän lisäksi kysymyksiä saa kysyä myös kilpailun aikana sähköpostitse – kaikki kysymykset ja niiden vastaukset päivitetään Kestävää nostetta -hankkeen sivuille kaikkien nähtäväksi. Kilpailussa kohdellaan kaikkia osapuolia tasapuolisesti.

Kilpailun jälkeen voittajien on mahdollista saada sparrailua ratkaisunsa jatkokehitystä varten.

9. Täytyykö ratkaisuehdotuksessa huomioida kaikki reilun datatalouden ja MyData-ohjelman näkökulmat?

Reilun datatalouden ja MyData-ohjelman näkökulmien huomioiminen ratkaisuehdotuksessa ei ole pakollista, mutta ne katsotaan eduksi.

10. Onko tuomaristossa edustettuna eri organisaatioita Forum Virium Helsingin lisäksi? Mitkä organisaatiot ovat mukana tuomaristossa?

Pitchaus-tilaisuuden tuomaristossa tulee olemaan seitsemän (7) henkilöä. Mukana on edustajia Forum Virium Helsingistä (2 hlöä), Enter Espoosta (1 hlö), Haaga-Heliasta (1 hlö), matkailuyrityksistä (2 hlöä) sekä Business Finlandilta (1 hlö). Tuomariston edustajiin ja määrään saattaa tulla myös muutoksia, mikäli joku estyy osallistumasta.

 

Lisätietoja:

Tiina Inki, projektipäällikkö

Forum Virium Helsinki

tiina.inki@forumvirium.fi

Edellinen artikkeli
Haaga-Helian sisarhanke tarjoaa valmennusta tiedolla johtamiseen matkailu- ja ravintola-alalla, ilmoittaudu mukaan!
Seuraava artikkeli
Hyödyllisiä ratkaisuja matkailualalle! Innovaatiokilpailun konseptit kehittävät liiketoiminnan ennustamista matkailuyrityksissä