Logo: Euroopan unioni - Euroopan aluekehitysrahasto
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020
Logo: Uudenmaan liitto / Nylands Forbund
Logo: Varsinais-Suomen Liitto
Logo: Helsinki
Logo: Forum Virium Helsinki
Logo: Enter Espoo
Logo: Turku Business Region

Katsaus hankkeen syksyyn 2021 ja kevääseen 2022

Matkailualan yritysten elpymisen tukeminen

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi-hanke käynnistyi syksyllä 2021 tukemaan koronan kurittamia matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alojen pk-yrityksiä. Yhteistyöhanke keskittyy Etelä-Suomeen ja erityisesti Helsingin, Espoon ja Turun alueille, mutta hankkeella on myös sisarhanke Oulun seudulla, joten useat hankkeen toimenpiteet tehdään yhteistyössä. Hankkeella on myös ESR-sisarhanke Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toteuttamana, jonka kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä koulutusten osalta.

Nimensä mukaisesti yksi hankkeen läpileikkaavia teemoja on kestävyys. Hankkeessa keskitytään erityisesti sosiaaliseen ja ympäristölliseen kestävyyteen muun muassa eri matkailuryhmien huomioinnin ja hiilineutraalin matkailun edistämisen kautta. Myös tiedolla johtaminen ja kyberturvallisuus ovat tärkeitä teemoja. Näiden teemojen kautta tullaan parantamaan matkailuyritysten kansainvälistä kilpailukykyä muun muassa uusilla matkailutuotteilla.

Ensimmäiset toimenpiteet

Menneenä syksynä perehdyttiin hankkeen teemoihin, verkostoiduttiin ja suunniteltiin tulevaa. Tärkeää oli selvittää esimerkiksi mitä on jo tehty ja mitä voitaisiin tehdä yhteistyössä muiden jo olemassa olevien hankkeiden kanssa, jotta vältytään päällekkäiseltä tekemiseltä. Esimerkiksi sisarhankkeen kanssa pohdittiin tiedolla johtamisen- teemaa työpajojen muodossa. Lisäksi käytiin jo ensimmäisiä neuvotteluja ja tehtiin yhteiskehittämistä Carbon Neutral Experience – hankeen kanssa ja mietittiin yhteisten tapahtumien toteuttamista.

Syksyn aikana toteutettiin myös hankkeesta esittelyvideo, jossa hankkeen osatoteuttajat kertovat miten eri tavoin matkailuyritykset voivat hyötyä hankkeesta. Ennen joulua kutsuttiin hankkeen ohjausryhmä ensimmäistä kertaa koolle antamaan arvokasta ohjaustaan hankkeen työryhmälle. Vuoden vaihteessa julkistettiin hankkeen verkkosivut, jotka toimivat tiedotuskanavana yrityksille ja muille sidosryhmille.

Mitä tuleva kevät tuo?

Tulevana keväänä päästään tarjoamaan yrityksille jo konkretiaa, kun hankkeen ensimmäiset tapahtumat järjestetään. Keväällä tullaan toteuttamaan työpajoja ja koulutusta muun muassa tiedolla johtamiseen, kestävän matkailun sertifiointeihin ja eri matkailijaryhmien huomioimiseen liittyen. Hankkeen budjetista on varattu aimo osa suoraan yrityksille kohdennettavaa De minimis- tukea. Keväällä ensimmäisenä hakuun tulee yrityskohtaista tukea kestävän matkailun kehittämiseen ja sertifikaattien hakuun.

Keväällä tehdään myös paljon tärkeää pohjatyötä: Forum Virium Helsinki kartoittaa matkailuyritysten tiedolla johtamisen nykytilaa ja Turku Science Park Oy kartoittaa tuotetarjonnan, markkina- ja asiakastiedon nykytilaa. Lisäksi Enter Espoon osiossa aloitetaan projekti, jossa selvitetään matkailijavirtoja datan avulla.

Suosittelemme tilaamaan hankkeen uutiskirjeen suoraan sähköpostiin, jossa kerromme hankkeen ajankohtaisista asioista!

Edellinen artikkeli
Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi hankkeen verkkosivut auki!
Seuraava artikkeli
Matkailuyritys, osallistu tiedolla johtamisen kartoituskyselyymme