Logo: Euroopan unioni - Euroopan aluekehitysrahasto
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020
Logo: Uudenmaan liitto / Nylands Forbund
Logo: Varsinais-Suomen Liitto
Logo: Helsinki
Logo: Forum Virium Helsinki
Logo: Enter Espoo
Logo: Turku Business Region

Matkailuyritys, osallistu tiedolla johtamisen kartoituskyselyymme

KYSELY ON PÄÄTTYNYT!

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hankkeessa Forum Virium Helsingin osahanke on toteuttanut yhteistyössä Visit Finlandin sekä muiden osahankkeiden kanssa tiedolla johtamisen kartoituskyselyn matkailuyrityksille. Kyselyllä on tarkoitus selvittää matkailualan yritysten tiedolla johtamisen toimenpiteitä ja tavoitteita sekä ymmärtää kuinka dataa hyödynnetään yritysten liiketoiminnan kehittämisessä.

Kyselyn tulokset auttavat meitä ymmärtämään matkailuyritysten nykytilannetta tiedolla johtamisen ja datan hyödyntämisen osalta. Tulosten perusteella pystymme räätälöimään Kestävää nostetta -hankkeessa teidän yrityksenne tarpeisiin sopivia työpajoja, valmennuksia ja koulutuksia. Lisäksi tulemme rakentamaan hankkeessa tuotettavan dataoppaan sisällön kyselyn tulosten pohjalta, näin pystymme tarjoamaan matkailuyrityksille mahdollisimman ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa.

Kyselyn vastaukset tallentuvat Visit Finlandin tietokantaan ja tuloksia tullaan hyödyntämään Visit Finlandin lisäksi matkailun alueorganisaatioissa Helsingissä, Espoossa, Turussa ja Tampereella, sekä Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi – ja Tjanssi-hankkeissa. Kyselyssä annetut henkilötiedot säilyvät ainoastaan Visit Finlandilla, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Kysely tullaan tekemään tulevaisuudessa vuosittain, jotta alueorganisaatiot voivat hyödyntää tuloksia omien tiedolla johtamisen toimenpiteiden suunnittelussa. Kyselyä kehitetään tarpeiden mukaan, joten kaikki kehitysehdotukset ja kommentit teiltä yrityksiltä ovat tervetulleita.

Kyselylinkit on luotu hankkeen kohdealueiden mukaan. Klikkaa linkkiä sen mukaan, missä yrityksesi sijainti on.

KYSELY ON PÄÄTTYNYT!

Helsingin alueen yritys, vastaa kyselyyn tästä

Espoon alueen yritys, vastaa kyselyyn tästä

Turun alueen yritys, vastaa kyselyyn tästä

 

Lisätietoja:

Tiina Inki
projektipäällikkö
Forum Virium Helsinki
tiina.inki@forumvirium.fi

Edellinen artikkeli
Katsaus hankkeen syksyyn 2021 ja kevääseen 2022
Seuraava artikkeli
Esteetön matkailu – rohkeudella ja teoilla uutta asiakasvirtaa
Valikko