Tietoa yrityksille

Hankkeella halutaan tukea pandemiasta kärsivien matkailualan yritysten kilpailukykyä ja palautumista koronakriisistä. Tutustu alla, mitä hankkeen eri toteuttajat tarjoavat yrityksille.

Logo: Euroopan unioni - Euroopan aluekehitysrahasto
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020
Logo: Uudenmaan liitto / Nylands Forbund
Logo: Varsinais-Suomen Liitto
Logo: Helsinki
Logo: Forum Virium Helsinki
Logo: Enter Espoo
Logo: Turku Business Region

Helsingin kaupunki

Kestävä matkailu ja tiedolla johtaminen ovat avainasemassa yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämisessä. Helsingin kaupunki tarjoaa yrityksille mm.

 • Tiedolla johtamisen kehittäminen yhdessä matkailuyritysten kanssa
 • De minimis-tukea sertifikaattien hankintaan
 • Koulutusta ja tukea Visit Finlandin Sustainable Travel Finland-polulle
 • Yrityskohtaista valmennusta kestävän matkailun kehittämiseen
 • Yrityskohtaista apua hiilineutraalien matkailutuotteiden rakentamiseen ja testaamiseen

Forum Virium Helsinki

Yritykset voivat hyödyntää dataa toimintansa kehittämisessä monin eri tavoin. Forum Virium Helsinki opastaa yrityksiä tässä mm.

 • Järjestämällä avoimia asiantuntijavetoisia tilaisuuksia datan mahdollisuuksista
 • Pilotoimalla yritysten kanssa erilaisia tiedolla johtamisen ratkaisuja liiketoimintahaasteisiin
 • Toteuttamalla matkailun datan hyödyntäjän oppaan, joka tulee olemaan kaikille vapaassa käytössä

Enter Espoo

Espoon osahankkeen teemana on “Matkailu kuuluu kaikille”.

 • Valmennuksia eri kohderyhmien tarpeiden huomioimiseen, esteettömien palvelujen kehittämiseen ja niistä viestimiseen
 • Mahdollisuus osallistua (esteettömien palveluiden) testimarkkinointiin valituilla kohdemarkkinoilla valituissa jakelukanavissa
 • Valmennusta tietoturvan kehittämiseen matkailuyrityksissä
 • Yrityskohtaista valmennusta yrityksen digitaalisen viestinnän mittarointiin ja analysointiin

Turku Science Park Oy

Turun osiossa rakennetaan matkailutuotteita Suomen vahvuuksien päälle, joita ovat muun muassa puhtaus, turvallisuus ja väljyys sekä kehitetään matkailun turvallisuutta:

 • Toteutetaan tuotetarjonnan nykytila-analyysi sekä markkinakartoitus, mittarit joilla tuotetarjonnan- ja markkinoiden kehitystä analysoidaan vuosittain. Tämän pohjalta kehitämme tuotteita tai palveluja yhdessä yritysten kanssa.
 • Kehitämme uusia Suomen luontoon soveltuvia matkailutuotteita ja palveluita kansainvälisille matkailijoille kohderyhmänä pk- yritykset, teemme go-to market suunnitelman ja pilotoimme tuotteet vieden ne myös markkinoille.
 • Yritysten on mahdollista saada De minimis-tukea tuotekehitykseen ja pilotointiin
 • Luodaan matkailualan turvallisuuden toimintamalli, joka huomioi alueelliset erityispiirteet ja on monistettavissa yritysten omiin tarpeisiin

Koulutuksista ja muista tilaisuuksista yrityksille tiedotetaan Ajankohtaista ja Tapahtumat-sivuilla.

Kuva: dspmedia /Visit Espoo

Tilaa uutiskirje, niin saat ajankohtaiset tiedotteet suoraan sähköpostiin!